editing by analogy ne demek?

 1. Benzetmeli kurgu

editing by antithesis

 1. Karşıtlamalı kurgu

editing

 1. Kurgu

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

analogy

 1. Örnekseme
 2. Karşılaştırma
 3. Benzerlik, benzeşme
 4. Mukayese, kıyas
 5. Benzeyen şey
 6. Analoji, benzeşim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

editing by antithesiseditingediting a newspaperediting action for typeediting functionediting optionsediting rolesediting techniquesediting workeditingallowededitedit a documentedit a jobedit a macroedit actionbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın