eat into ne demek?

  1. Kemirmek, bir ağŸız almak, büyük bir parça almak (özellikle de mali veya başŸkaca birikimlerle ilgili olarak)

eat at

  1. Aşındırmak, erozyona uğratmak, sürüklemek

eat away

  1. Aşındırmak, sürüklemek, erozyona uğratmak, yiyip durmak

into

  1. Içine, içeriye, haline, e, ye
  2. Edat içine, dahiline, -e, -ye, içeri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eat ateat awayeat breakfasteat croweat dinnereateat dirteat humble pieeat koshereat like a birdeaea fonksiyonlar sınıfıea function classea onlyeaaintointo believing smthinto doing smthinto smbinto smthinto the bargaininto the presenceintoedintoksikanintoksikasyonintint.intaintacintact
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın