intoed ne demek?

  1. Içe doğŸru dönük ayak parmakları olan

into

  1. Içine, içeriye, haline, e, ye
  2. Edat içine, dahiline, -e, -ye, içeri

into believing smth

  1. Inandırmaya çalışmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

intointo believing smthinto doing smthinto smbinto smthintint.intaintacintact
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın