into smth ne demek?

  1. Yapması için oyuna getirmek

into smb

  1. Zorla kafasına sokmak

into believing smth

  1. Inandırmaya çalışmak

smth

  1. Esirgemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

into smbinto believing smthinto doing smthinto the bargaininto the presenceintointoedintoksikanintoksikasyonintolerableintint.intaintacintactsmthsmtp
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın