duyum felsefesi ne demek?

 1. Bilginin duyumdan geldiğini savunan öğretilerin genel adı.
 2. Duyumculuk.

duyum

 1. Duyu.
 2. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat.
 3. Kişinin duyular yoluyla elde ettiği izlenim, ihsas.
 4. Bir kimsenin, yalınç bir uyaranın sinir hücrelerinde oluşturduğu itmeyi duyması.
 5. Bir duyusal sinirle beyne ulaşan uyaran.
 6. (en)Sense.
 7. (en)Sensation ihsas.
 8. (en)Sensation.

duyum alanı

 1. Beyin kabuğunda, duyu örgenlerinin iletici sinirlerinin sona erdiği bölge.

felsefe

 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.
 4. Dünya görüşü
 5. Bir konuda soyut düşünüş
 6. Bk. düşünbilim
 7. Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 8. Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.
 9. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.
 10. Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyumduyum alanıduyum almakduyum boyutuduyum eşiğiduyum gecikmesiduyum ikiliğiduyum ruhbilimiduyum verisiduyum yitimiduyuduyu alıcılarduyu alıcılarıduyu ayağıduyu kaldıranfelsefeselfelsefefelsefe bölümüfelsefe i diniyefelsefe i elyaviyefelsefe i sanat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın