duyum ikiliği ne demek?

  1. Bir duyunun başka nitelikte bir duyum uyandırması, bir sesin aynı zamanda bir renk duygusu vermesi, sinestezi.

duyum

  1. Duyu.
  2. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat.
  3. Kişinin duyular yoluyla elde ettiği izlenim, ihsas.
  4. Bir kimsenin, yalınç bir uyaranın sinir hücrelerinde oluşturduğu itmeyi duyması.
  5. Bir duyusal sinirle beyne ulaşan uyaran.
  6. (en)Sense.
  7. (en)Sensation ihsas.
  8. (en)Sensation.

duyum alanı

  1. Beyin kabuğunda, duyu örgenlerinin iletici sinirlerinin sona erdiği bölge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyumduyum alanıduyum almakduyum boyutuduyum eşiğiduyum felsefesiduyum gecikmesiduyum ruhbilimiduyum verisiduyum yitimiduyuduyu alıcılarduyu alıcılarıduyu ayağıduyu kaldıranikiliikili açıkikili adlandırmaikili ağaçikili ahitikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın