doğrusal dönüşüm ne demek?

 1. Bk. doğrusal gönderim, doğrusal işlev.
 2. (en)Linear transformation.
 3. (fr)Transformation linéaire

doğrusal dönüşümün izi

 1. V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olmak üzere, A : V -> V doğrusal dönüşümüne, V 'nin bir F tabanına göre karşılık gelen matrisinin izi. Bu sayı F tabanının seçilişinden bağımsızdır.
 2. (en)Trace of a linear transformation.
 3. (fr)Trace d'un transformation linéaire

doğrusal dönüşümün matrisi

 1. (…)
 2. (en)Matrix of a linear transformation.
 3. (fr)Matrice de transformation linéaire

dönüşüm

 1. Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon
 2. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme.
 3. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.
 4. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında oyun kahramanının yazgısında beklenmedik birdönüşüm. Talihin dönmesi.
 5. Veri seti normal dağılımdan uzak olduğunda, verileri daha farklı bir ölçüm skalasında logaritmik, karekök gibi matematiksel bir fonksiyon yardımıyla tüm ham veriyi normal dağılım elde etmek üzere dönüşüme uğratma işlemi.
 6. Dünya halkbiliminde bir amacı gerçekleştirmek, cezadan kaçınmak ya da yarışma kazanmak amacıyla genellikle büyüsel yollarla, insan, hayvan, nesne ve doğaüstü güçlerin birbirlerinin biçim ve görevlerini alabileceklerine ilişkin evrensel halk inancı, bk. halkbilim, büyü,dönüşümcü,dönüşümcülük.
 7. (en)Transformation.
 8. (en)Transmutation.
 9. (en)Mutation.
 10. (en)Conversion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğrusal dönüşümün izidoğrusal dönüşümün matrisidoğrusaldoğrusal altuzaydoğrusal ayırıcı işlevdoğrusal bağımlıdoğrusal bağımlı sistemdoğrusal bağımlı vektörlerdoğrusal bağımsız sistemdoğrusal bağıntıdoğrusal bağlanım denklemidoğrusal bağlantıdoğrudoğru açıdoğru akımdoğru akıma çevirmedoğru akıma çevirmekdönüşümdönüşüm aralığıdönüşüm eğrisidönüşüm elektronudönüşüm kazancıdönüşüm oranıdönüşüm programıdönüşüm süre sıcaklık çizgeleridönüşüm tablosudönüşüm yarı yaşamıdönüşüdönüşü olmayandönüşü olmayan bir karar vermekdönüşü olmayan bir şey yapmakdönüşük beta dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın