doğrusal ayırıcı işlev ne demek?

 1. (Çok değişkenli istatistik) Gözlenen değişken değerlerinin ya da sıklıklarının doğrusal işlevi olan bir ayırıcı işlev.
 2. (en)Linear discriminant function.

doğrusal

 1. Bir doğru ile ilgili olan.
 2. Bir doğruyu izleyen.
 3. Bir doğrunun denklemi birinci dereceden olduğunda birinci derece ifadelerine genel olarak verilen sıfat.
 4. (en)Linear.

doğrusal altuzay

 1. (en)Linear subspace

ayırıcı

 1. Ayırma özelliği veya gücü olan şey.
 2. Özellikle kimyasal çözümleme aygıtlarında, çeşitli özdekleri ayıran bölüm.
 3. Yinelenim ya da evre değiştirimini genlik değiştirimine çeviren diyod ve elektronik devrelerden oluşan bir düzen.
 4. Akımsaklarda artı, eksi yaprakları ayıran yalıtkan düzlem.
 5. (en)Separative.
 6. (en)Grader.
 7. (en)Analyzer.
 8. (en)Catcher.
 9. (en)Disconnector.
 10. (en)Screener.

işlev

 1. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
 2. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.
 3. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.
 4. Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi belirleyen bağıntı.
 5. Bkz. fonksiyon
 6. (en)Function fonksiyon.
 7. (en)Role.
 8. (en)Function.
 9. (al)Funktion
 10. (fr)Fonction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğrusaldoğrusal altuzaydoğrusal bağımlıdoğrusal bağımlı sistemdoğrusal bağımlı vektörlerdoğrusal bağımsız sistemdoğrusal bağıntıdoğrusal bağlanım denklemidoğrusal bağlantıdoğrusal bileşik önermedoğrudoğru açıdoğru akımdoğru akıma çevirmedoğru akıma çevirmekayırıcıayırıcı ana negatifayırıcı anahtarayırıcı besi yerleriayırıcı billurlaşmaayırıcı boyamaayırıcı buzsullaşımayırıcı çözümlemeayırıcı damıtımayırıcı devre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın