doğram doğram ne demek?

 1. Parça parça.

parça

 1. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.
 2. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime
 3. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri.
 4. Tane.
 5. Edebiyat eserinin bir bölümü
 6. Müzik eseri.
 7. Benzeri, bir örneği.
 8. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz
 9. 1-Yazılı bir yapıttan alınmış bir bölüm. 2 - Bir kısmı yitirilerek yalnızca bir bölümü kalmış olan yapıt.
 10. Bk. öge

doğram

 1. Doğrama sonucu ortaya çıkan parça.

doğrama

 1. Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf vb. ağaç, metal veya plastik bölmeleri.
 2. Doğramak işi.
 3. Bir yem maddesinin parça iriliklerinin bıçakla veya diğer keskin aletlerle kesilerek küçültülmesi işlemi, kesme.
 4. (en)Chop.
 5. (en)Cutting.
 6. (en)Slicing.
 7. (en)Woodworking.
 8. (en)Cutting up.
 9. (en)Woodwork.
 10. (en)Joinery.

doğram

 1. Doğrama sonucu ortaya çıkan parça.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğramdoğramadoğrama dişidoğrama işidoğrama işleridoğrama kütüğüdoğramacıdoğramacı ustasıdoğramacılıkdoğramacılık yapmakdoğadoğa bakım sorunudoğa bilgisidoğa bilimcidoğa bilimcilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın