dizimsel ad ne demek?

 1. Bir sözedilen dil deyiminin dizimsel sözeden dildeki adı. || Anl. deyim adı. Krş.. kendini adlandırma, anma. Örn.(…)
 2. (en)Syntactic name.
 3. (fr)Nom syntaxique

dizimsel anlam

 1. Bir düzgün deyimindizimsel anlam'ı, bir yandan kendi düzgünlüğü, öbür yandan da deyimle dildeki öteki düzgün deyimler arasındaki dizimsel bağıntıların tümü demektir. || Özellikle bir önermenindizimsel anlamı, dildeki öbür önermelerle olan türetilebilme ilişkilerine dayanır.
 2. (en)Syntactic meaning.
 3. (fr)Signification syntaxique

dizimsel bağlam

 1. Bağlam 1.
 2. (en)Syntactic context.
 3. (fr)Contexte syntaxique

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizimsel anlamdizimsel bağlamdizimsel bağlaşıklıkdizimsel bağlaşıklık denetlemesidizimsel değişkendizimsel değişmezdizimsel dizgedizimsel dönüştürmedizimsel durgudizimsel eksikli ılksavlı kuramdizimdizim dizimdizimbilimdizimi çarptımdizimi çarptım.adad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın