dispersal ne demek?

 1. Dağılma, dağıtılma.
 2. Dağılma, yayılma, dağıtım
 3. Bkz. dispersal
 4. Çözülme

dispersal

 1. Bkz. dispersal
 2. Çözülme
 3. Dağılma, dağıtılma.
 4. Dağılma, yayılma, dağıtım

dispersal area

 1. Uçakların hava hücumuna karşı dağıtıldıkları saha

dispersant

 1. Yayan, yayıcı
 2. Dağıtan karışım
 3. Farklı yönlere dağıtan şey (Kimya)
 4. Seyreltici
 5. Dağıtıcı, dağıtan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dispersal areadispersantdispersatdispersatedispers boyadisperistaltizmdispermatizmdispermidispermydispeacedispeçdispeççidispek ücretidispel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın