dislamali yada ne demek?

 1. (en)Exclusive or

exclusive

 1. Özel
 2. Münhasır
 3. Tek, eşi olmayan
 4. Hariç tutulan
 5. Umuma açık olmayan
 6. Bir kimse veya zümreye has
 7. Of ile müstesna, -den gayri, hesaba katmadan
 8. Yalnız bir gazete veya mecmuanın temin edebildiği mülâkat

dislali

 1. Kelime telaffuzundaki zorluk.
 2. (en)Dyslalia.

disleksi

 1. Okuma bozukluğu.
 2. Okumayı öğrenmede yaşanan güçlük.
 3. (en)Dyslexia.

yada

 1. Büyü, sihir, efsun.
 2. Kutsal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dislalidisleksidisleptikdislerdisli çarkyadayada geçitiyada taşıyadacıyadyad avshalomyad elyad elleryad erklik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın