exclusive ne demek?

 1. Özel
 2. Münhasır
 3. Tek, eşi olmayan
 4. Hariç tutulan
 5. Umuma açık olmayan
 6. Bir kimse veya zümreye has
 7. Of ile müstesna, -den gayri, hesaba katmadan
 8. Yalnız bir gazete veya mecmuanın temin edebildiği mülâkat

özel

 1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
 2. Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zatî
 3. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
 4. Dikkatle değer, istisnai.
 5. Her zaman görülenden, olağandan farklı.
 6. Genelden ayrı olan; bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan. 2-(Mantıkta) Cinse karşıt olarak türle ilgili olan.
 7. (en)Special.
 8. (en)Custom.
 9. (en)Personal.
 10. (en)Private.

exclusive agent

 1. Münhasır acente
 2. Tek yetkili temsilci

exclusive events

 1. Ayrık olaylar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

exclusive agentexclusive eventsexclusive modeexclusive ofexclusive orexclusive or circuitexclusive privilegeexclusive propertyexclusive propositionexclusive rightexclusionexclusion clauseexclusion from the schoolexclusion principleexcludeexclude authorityexclude colexclude file typesexclude files
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın