dirimsel halk kültürü ne demek?

 1. Her tür iç ve dış dirençlere karşın, dengesel durumunu yitirmeden, içerik ve yapısında değişimler oluşan halk kültürü, bk. denge, halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç. krş.duruk halk kültürü,duruk halkbilim, halkbilimsel durağanlık.
 2. (en)Dynamic folk culture.
 3. (fr)Culture populaire dynamique

dirimsel

 1. Hayatla ilgili veya hayata bağlı olan, hayati, biyolojik.
 2. (en)Vital.

dirimselcilik

 1. Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti.
 2. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel - kimyasal güçlerle değil de özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. 1- Eski, Aristoteles'e bağlı olandirimselcilik, doğa olaylarını bir -> entelekheia'nın özdek biçiminde ortaya çıkışı ile açıklamış; sonradan modern nedensel-mekanik dünya görüşünün egemen oluşu ile bir yana itilmiştir. 2-Yenidirimselcilik 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda Driesch, Reinke, Becher, Uexküll'le geliştirilmiştir. Bu yenidirimselcilik yaşam olaylarının nedensel-mekanik yasalarla açıklanmayacağını; yaşam sürecinin özerkliğinin ve etkinliğinin, bir plana göre, bir ereğe doğru ilerlemeye çalışan kendine özgü bir yasası bulunduğunu öne sürer. 3- Son zamanlarda --> güdümbilime dayanan dirimbilimciler, dirimselciliğin kesin olarak çürütülmüş olduğunu ileri sürüyorlar.
 3. (en)Vitalism.
 4. (fr)Vitalisme
 5. (la)Vita

halk

 1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
 2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
 3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
 4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
 5. Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
 6. Aydınların dışında kalan topluluk.
 7. Yaratma.
 8. Penisin kabuklanması.
 9. Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadoluhalkı gibi).
 10. Boğaz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dirimseldirimselcilikdirimsellikdirimdirim bilimcidirim bilimcilikdirim bilimidirim bilimseldiridiri diridiri diri yakılmakdiri örtüdiri renkhalkhalk adamıhalk ağzıhalk alasıhalk anamalcılığıhalk ananesihalk araştırmacısıhalk astrolojisihalk aşçılığıhalk avcılığıhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın