dimension elaboration of tradition ne demek?

 1. Genel gelenek boyutu

genel

 1. Bkz. non spesifik
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 5. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 6. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 7. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 8. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 9. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 10. Bk. evrensel

dimension

 1. Boyut, ebat
 2. Ölçüde esas olan uzunluk
 3. Genişlik ve derinlik birimlerinin her biri
 4. Oylum, hacim
 5. Genişlik
 6. Ölçü, ölçüsü alınan şeyler
 7. Bir terimi belirleyen faktör, boyut
 8. Boyutlarını ayarlamak, ölçülerini koymak, çaplamak

dimension 150

 1. 70 mm'lik filmin, çok değirmi bir görüntülükte gösterilmesi temeline dayanan bir geniş görüntülük işlemi.
 2. (en)Dimension-150.
 3. (al)Dimension-150
 4. (fr)Dimension-150

elaboration

 1. Özen, ayrıntı, detay
 2. Ayrıntılara girme
 3. Geliştirme
 4. Dikkatle hazırlanma
 5. Bkz. elaborasyon

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dimensiondimension 150dimension of a matrixdimension of a quantitydimension of elaborationdimension stonedimensionaldimensional analysisdimensional changedimensional controldimendimenhidrinatdimenhydrinateelaborationelaboration dimension of superstitionelaborateelaborate a remarkelaborate on smthelaborate on smth.elaboratedelaborasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın