desire to ne demek?

 1. istemek arzu etmek

desire to imitate sb

 1. Özenti

desire for food

 1. Iştah

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

desire to imitate sbdesire for fooddesire for vegenancedesire longinglydesire or lustdesire smth. stronglydesiredesirabilitydesirabledesirable neighborhooddesirablenessdesirablydesireddesired access rightsdesired operating valuetoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın