desire to imitate sb ne demek?

 1. Özenti

özenti

 1. Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
 2. (en)Affectation.
 3. (en)Emulation.
 4. (en)Affected.
 5. (en)Desire to imitate sb.
 6. (en)Desire to do sth one knows little about.

desire

 1. Arzu etmek, istemek, arzulamak, dilemek; imrenmek; rica etmek, yalvarmak
 2. Arzu etmek, istemek, özlemek
 3. Rica etmek, talep etmek, arzulamak.
 4. Arzu, istek, emel, iştiyak, rağbet, eğilim, meyil
 5. Rica, dilek, temenni
 6. Hırs, heves, şehvet.

desire for food

 1. Iştah

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

imitate

 1. Taklit etmek, taklidini yapmak, benzetmek
 2. Bir kimseyi örnek tutmak
 3. Taklit etmek, benzetmek, taklidini yapmak, örnek almak, andırmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

desiredesire for fooddesire for vegenancedesire longinglydesire or lustdesire smth. stronglydesire todesireddesired access rightsdesired operating valuedesirabilitydesirabledesirable neighborhooddesirablenessdesirablytoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın