defacto ne demek?

  1. Bilfiil, fiilen, hakikatte, edimli olarak.

deface

  1. Görünüşünü bozmak
  2. Okunmaz hale getirmek
  3. Güzelliğine halel getirmek
  4. Silmek
  5. Tahrif etmek, şeklini bozmak
  6. Bozmak, çirkinleştirmek

defaced

  1. Boz(mak)
  2. Bozmak, görünüşünü bozmak, çirkinleştirmek, tahrif etmek; okunmaz hale getirmek,

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defacedefaceddefacementdefacerdefadefaatdefaatledefdef jam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın