defacer ne demek?

  1. Zarar veren kimse, barbar, bir şŸeyin yüzeyini bozan veya çirkinleşŸtiren kimse

deface

  1. Görünüşünü bozmak
  2. Okunmaz hale getirmek
  3. Güzelliğine halel getirmek
  4. Silmek
  5. Tahrif etmek, şeklini bozmak
  6. Bozmak, çirkinleştirmek

defaced

  1. Boz(mak)
  2. Bozmak, görünüşünü bozmak, çirkinleştirmek, tahrif etmek; okunmaz hale getirmek,

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defacedefaceddefacementdefactodefadefaatdefaatledefdef jam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın