deface ne demek?

  1. Bozmak, görünüşŸünü bozmak, çirkinleşŸtirmek, tahrif etmek; okunmaz hale getirmek,
  2. Resimb'ni bozmak, tahrif etmek, şeklini bozmak, güzelliğine halel getirmek, silmek

defaced

  1. Boz(mak)
  2. Bozmak, görünüşünü bozmak, çirkinleştirmek, tahrif etmek; okunmaz hale getirmek,

defacement

  1. Bozma, tahrif; silme, silinti; kazıntı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defaceddefacementdefacerdefactodefadefaatdefaatledefdef jam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın