debenture bond ne demek?

 1. Tahvilat
 2. Güvencesiz tahvil
 3. Rehinsiz obligasyon

tahvilat

 1. Tahviller.
 2. Bk. devlet ve ortaklıklar borç belgiti
 3. (en)Funds.

debenture capital

 1. Tahvil sermayesi
 2. Tahvil çıkartılan sermaye

debenture holder

 1. Borç senedi hamili

bond

 1. Antrepoya koymak
 2. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak
 3. Bağ irtibat, rabıta
 4. İp, zincir
 5. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 6. Yapışıklık
 7. Yapıştırıcı madde
 8. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 9. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 10. Kefalet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

debenture capitaldebenture holderdebenture interestdebenture stockdebenturedebenturesdebendeben dübenbondbond anglebond anticipation notesbond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın