değişkenlik ne demek?

 1. Değişken olma durumu

  Romancı zamanın akışı içinde yaşamın değişkenliğini yakalamaya çalışır.

  N. Cumalı
 2. Bir dizi puanın genişlik, dörtte bir sapma ve ölçünlü sapma gibi ölçülerle dizi içindeki yayılma miktarı.
 3. (en)Mutability.
 4. (en)Flux.
 5. (en)Instability.
 6. (en)Variability.
 7. (en)Variation.

değişken

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).

değişkenlik katsayısı

 1. Ölçünlü sapmayı karşılaştırılabilir bir ölçüme dönüştürmek üzere başvurulan ve bir dağılımın ölçünlü sapmasını ortalamasına oranlayarak yüzde olarak dile getiren ölçüm.
 2. (en)Coefficient of variation.

değişkenlik sabiti

 1. (en)Constant of variation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değişkenlik katsayısıdeğişkenlik sabitideğişkenlikledeğişkenli kesimlemedeğişkenlerden birine göre süreklilikdeğişkenlerin veya belirsizlerin simgesideğişkenlerine göre ayrılabilir euler diferansiyel denklemideğişkenlıkdeğişkendeğişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişkedeğişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın