davul dövmek ne demek?

  1. Davul çalmak.

davul

  1. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı, bateri
  2. (en)Tambour.
  3. (en)Timpani.
  4. (en)Timpano.
  5. (en)Drum.

davul derisi

  1. (en)Drumhead.

davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde

  1. Sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor.

dövmek

  1. Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak
  2. Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.
  3. Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek.
  4. Ezmek.
  5. Çırpmak.
  6. Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek.
  7. Topa tutmak.
  8. Çarpmak, vurmak
  9. (en)To thresh.
  10. (en)To strike.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davul derisidavul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elindedavul çaldavul çalmadavul çalmakdavuldavul gibidavul sesidavul sesi çıkarmakdavul sesi çikaran balikdavuddavudıdavudidavdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdövmekdövmedövme alaşımdövme altindövme aralığıdövme çekicidövdövdürmedövdürmekdövdürtmedövdürtmekdöbürdekdöd üz zeytundöderlein basilidögerdöğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın