davudi ne demek?

  1. Kalın, tok ve gür (ses)

    Bak, hafif davudi sesi, gözlerini baygın baygın süzüşü aklımdan hâlâ gitmez.

    A. İlhan
  2. (en)Bass.

davud

  1. kendisine kitap olarak zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. kur'an-ı kerim'de 16 yerde ismi geç - türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  2. Kur'an-I Kerim'de ismi geçer ve Beni İsrail Peygamberlerindendir. Hz. Süleyman'ın (A.S.) babasıdır. Hem Peygamber, hem Sultandı. İbranice Zebur kitabı kendisine nazil olmuştur. Sesi çok güzeldi. M.Ö. 1010 da vefat ettiği nakledilir. (Bak: Yuşa)(Telyin-i hadid, en büyük bir ni'met-i İlahiyyedir ki; büyük bir peygamberinin fazlını, onunla gösteriyor. Evet, telyin-i hadid, yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nühası eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak; bütün maddi sanayi-i beşeriyyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki: "Büyük bir Resule, büyük bir Halife-i Zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir ni'met olarak; telyin-i hadiddir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi-i umumiyeye medar olmaktır." Madem bir Resule; hem halife, yani hem manevi hem maddi bir hakime, lisanına hikmet ve eline san'at vermiş. Lisanındaki hikmete sarihan teşvik eder. Elbette elindeki san'ata dahi tergib işareti var. Cenab-ı Hak, şu ayetin lisan-ı işaretiyle manen diyor:"Ey beni-Adem! Evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki; herşey'i kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhta--cşi--nız. Siz de evamir-i tekviniyeme itaat etseniz o hikmet ve o san'at, size de verilebilir. Mürur-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz." İşte beşerin san'at cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi; telyin-i hadid iledir ve izabe-i nühas iledir. Ayette nühas "kıtr" ile tabir edilmiş. Şu ayetler, umum nev-i beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tenbellerine şiddetle ihtar ediyor... S.) (Osmanlıca'da yazılışı: dâvud (a.s.))

davudı

  1. Hz. Davud'un (A.S.) sesini andıran kalın gür ses. (Osmanlıca'da yazılışı: davudî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davuddavudıdavuldavul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elindedavul çaldavdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın