davranışsal ne demek?

 1. Davranış bakımından.
 2. (en)Behavioral, behavioural [Brit.].

davranış

 1. Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket
 2. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
 3. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.
 4. Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği davranım.
 5. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyle geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. 3-Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.
 6. (en)Demeanor.
 7. (en)Demeanour.
 8. (en)Manner.
 9. (en)Doings.
 10. (en)Bearing.

davranışsal beklentiler

 1. Beklentilerin toplumsal ve psikolojik etkenler tarafından oluştuğunu ileri süren görüş. krş. ussal beklentiler, uyarlanabilir beklentiler
 2. (en)Behavioural expectations.

davranışsal bekleyişler

 1. Bk. davranışsal beklentiler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davranışsal beklentilerdavranışsal bekleyişlerdavranışsal bölümlemedavranışsal dalgalanmadavranışsal firma kuramıdavranışsal firma teorisidavranışsal ilişkilerdavranışsal örüntüdavranışsalcı ekonomidavranışsalcı iktisatdavranışdavranış biçimidavranış bilgisidavranış bilimidavranış bilimleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın