davranış bilimi ne demek?

  1. (Yun. ethos: âdet; logos: bilim) Biyolojinin hayvanların davranışlarını ve davranışın fizyolojik temellerini inceleyen alt dalı. Etoloji.
  2. (en)Ethology.
  3. (al)Ethologie
  4. (fr)Éthologie

davranış bilimleri

  1. İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını inceleyen ve insanları bu davranışa yönelten güdüleri saptamaya çalışan bilim dalları.
  2. (en)Behavioural sciences.

davranış bilgisi

  1. Görgü kuralları.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davranış bilimleridavranış bilgisidavranış biçimidavranış birleştirimidavranış bozukluğudavranışdavranış değerlemesidavranış kalıbıdavranış kayıt fişidavranış notudavranıdavranılmadavranılmakdavranımdavranım örüntüsübilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın