davranış bilimleri ne demek?

 1. İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını inceleyen ve insanları bu davranışa yönelten güdüleri saptamaya çalışan bilim dalları.
 2. (en)Behavioural sciences.

davranış bilimi

 1. (Yun. ethos: âdet; logos: bilim) Biyolojinin hayvanların davranışlarını ve davranışın fizyolojik temellerini inceleyen alt dalı. Etoloji.
 2. (en)Ethology.
 3. (al)Ethologie
 4. (fr)Éthologie

davranış bilgisi

 1. Görgü kuralları.

bilim

 1. Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.
 2. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 3. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 4. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
 5. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
 6. (en)Knowledge.
 7. (en)Learning.
 8. (en)Scholarship.
 9. (en)Lore.
 10. (en)Science.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davranış bilimidavranış bilgisidavranış biçimidavranış birleştirimidavranışdavranış bozukluğudavranış değerlemesidavranış kalıbıdavranış kayıt fişidavranış notudavranıdavranılmadavranılmakdavranımdavranım örüntüsübilimlerin sınıflandırılmasıbilimleştiricilikbilimlikbilimlik kelimebilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın