dark as pitch ne demek?

 1. Kör karanlık, kömür gibi siyah, zifiri karanlık

dark as midnight

 1. Zifiri karanlık, çok karanlık

dark as night

 1. Kapkara, kömür gibi siyah, kör karanlık

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

pitch

 1. Taş döşemek (yol)
 2. Kur yapmak
 3. Akort etmek, perdesini ayarlamak (ses)
 4. Sunmak (mal)
 5. Eğimli olmak
 6. Sokaklarda satmak
 7. İnsan kulağının algıladığı biçimiyle herhangi bir notanın ses frekansı değeri.
 8. Düşmek, yalpalamak, sendelemek
 9. Ziftlemek, ziftle kaplamak
 10. Zift

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dark as midnightdark as nightdark as the inside of a horsedark adaptationdark agesdark and weakdarkdark avenger mutation enginedark beerdark biradardar açıdar açılı ışıklıkdar açılı ışındar açılı üçgenasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toas a cure foras a disabled veteranas a familyas a first impressionas a formalityaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın