dalga uzunluğu ne demek?

 1. Dalga boyu.
 2. Bir dalganın eşit evreli noktaları arasındaki uzunluk. (Dalga uzunluğu, dalga deviniminin hızının, yinelenimine bölünmesiyle bulunur. Buna göre,dalga uzunluğu, yinelenimle ters orantılıdır:dalga uzunluğu arttıkça yinelenim azalır, yinelenim yükseldikçedalga uzunluğu azalır). TV
 3. Bir elektromıknatıs dalganın birbirini izleyen iki uç noktasının metreyle belirtilen uzunluğu
 4. Bir verici dalgalığın ürettiği, birbirini izleyen iki elektromıknatıs dalga arasındaki uzunluk.
 5. (en)Wavelength.
 6. (al)Wellenlänge

dalga

 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem.
 3. Bir yüzeydeki kıvrım
 4. Saçların kıvrım genişliği.
 5. Gizli iş, dalavere
 6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
 7. Dalgınlık.
 8. Geçici sevgili.
 9. Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.
 10. Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

dalga

 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem.
 3. Bir yüzeydeki kıvrım
 4. Saçların kıvrım genişliği.
 5. Gizli iş, dalavere
 6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
 7. Dalgınlık.
 8. Geçici sevgili.
 9. Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.
 10. Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

dalga almaçı

 1. (en)Coherer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dalgadalga almaçıdalga analizörüdalga aşındırmasıdalga aşındırması düzlüğüdalga ayar düğmesidalga bandıdalga biçimidalga boyudalga boyu birimidaldal bedendal bloklarıdal blokudal budak salmakuzunluğunauzunluğuna arkadan gelişuzunluğuna eksenuzunluğuna önden gelişuzunluğundauzunluğunu ölçmekuzunluğauzunlugunauzunluguncauzunlamasınauzunlamasına akımuzunlamasına derzuzunlamasına difüzyon katsayısı, Buzunlamasına difüzyon terimi, Bu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın