dağların ötesinde ne demek?

  1. (en)Ultramontane

ultramontane

  1. Alp dağlarının güneyinde bulunan
  2. Papanın mutlak yetkisi olmasına taraftar kimse
  3. Dağların ötesinde

dağların ardındaki

  1. (en)Tramontane.

dağların misafir aldığı mevsim

  1. Yaz mevsimi

ötesinde

  1. (en)Beyond.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dağların ardındakidağların misafir aldığı mevsimdağların şenliğidağları aşıp gelendağlar anasıdağlar bilgisidağlar kadardağlara taşlaradağlara tırmanmakdağladağlaçdağlağıdağlalesidağlamaötesindeötesinde berisindeötesindelik haliötesineötesiötesi berisiötesi var mıötesi yok
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın