dağların ötesinde ne demek?

  1. (en)Ultramontane

ultramontane

  1. Alp dağlarının güneyinde bulunan
  2. Papanın mutlak yetkisi olmasına taraftar kimse
  3. Dağların ötesinde

dağların ardındaki

  1. (en)Tramontane.

dağların şenliği

  1. Şaka kaba, anlayışsız kimse

ötesinde

  1. (en)Beyond.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dağların ardındakidağların şenliğidağları aşıp gelendağlar anasıdağlar bilgisidağlar kadardağlara taşlaradağlara tırmanmakdağladağlaçdağlağıdağlalesidağlamaötesindeötesinde berisindeötesindelik haliötesineötesiötesi berisiötesi var mıötesi yok
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın