dağlama çözeltisi ne demek?

 1. Bkz. dağlayıcı.

dağlayıcı

 1. Dağlama işlemlerinde kullanılan çözelti, dağlama çözeltisi diye de bilinir.
 2. (en)Cautery.
 3. (en)Etching reagent; etchant.
 4. (fr)Reactif diattaque

dağlama

 1. Bkz. koterizasyon
 2. Dağlamak işi.
 3. Dokularda şiddetli yangı meydana getirmek, bir kısım dokuyu tahrip etmek veya ortadan kaldırmak için vücudun belirli bir kısmı üzerine fiziksel ya da kimyasal maddeleri uygulama, koterizasyon.
 4. Gözetleçli inceleme için, metal yüzeyleri, uygun çözeltiler ile etkileme işlemi.
 5. (en)Cauterisation.
 6. (en)Cauterization.
 7. (en)Brand.
 8. (en)Branding.
 9. (en)Etching.
 10. (fr)Attaque

dağlama çatlağı

 1. Aşırı dağlama sonucu ortaya çıkan çatlak.

çözelti

 1. Çözünme sonucu ortaya çıkan madde, solüsyon.
 2. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 3. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 4. İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.
 5. İlaçların su, alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç biçimi, solüsyon.
 6. Bir maddenin, çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışım, eriyik, solusyon, solüsyon.
 7. (en)Solution.
 8. (en)Liquor.
 9. (al)Lösung
 10. (fr)Solution

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dağlamadağlama çatlağıdağlama demiridağlama deneyidağlama izidağlama resimdağlama resmidağlamakdağlamamakdağladağlaçdağlağıdağlalesidağdağ adamıdağ alabalığıdağ anasıdağ ardında olsun daçözeltiçözelti kısmıçözeltinin ayarlanmasıçözeltiyle temizlemeçözeli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın