çözelti kısmı ne demek?

 1. Daha büyük bir hacimdeki çözeltiden alınan belirli bir kısmın hacmi.

çözelti

 1. Çözünme sonucu ortaya çıkan madde, solüsyon.
 2. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 3. Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 4. İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.
 5. İlaçların su, alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç biçimi, solüsyon.
 6. Bir maddenin, çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışım, eriyik, solusyon, solüsyon.
 7. (en)Solution.
 8. (en)Liquor.
 9. (al)Lösung
 10. (fr)Solution

çözeltinin ayarlanması

 1. Genellikle titrasyondan yararlanılarak, bir çözeltinin gerçek derişiminin bulunması.

kısmı

 1. Bir kısmı, bir parça, bir bölüm. (Osmanlıca'da yazılışı: kısmî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çözeltiçözeltinin ayarlanmasıçözeltiyle temizlemeçözeliçözeçözekçözçöz yağıçözdürmeçözdürme kitiçözdürmekkısmıkısmı hasarkısmı öğrenmekısmı sanikısmı taklitkısmı tediyekısmı yedekkısmıkkısmıklıkkısmakısma adkısma bobinikısma devresikısma kangalıkıskıs kıskıs kıs kıs kıs gülmekkıs bookkeepingkıs kıs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın