dışsatım birlikleri ne demek?

 1. Yetkili makamlarca kurulan ve dışsatımcıların üyesi olduğu mesleki birlik.
 2. Türkiye'de dışsatımcıları örgütleyerek dışsatımı artırmak, dışsatımcıların mesleki etkinliklerini ve ilişkilerini düzenlemek ve Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri yerine getirmek üzere 1936 yılında kurulan, özel bütçeli mesleki birlik.
 3. (en)Exporters' associations, exporters' unions.

dışsatım

 1. Bir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bkz. dışalım.
 2. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemi.
 3. (en)Exportation.
 4. (en)Export.
 5. (fr)Exportation

dışsatım bağışıklığı

 1. İş merkezleri Türkiye'de bulunmayanların başka ülkelere gönderilmek üzere Türkiye'den satın aldıkları ya da Türkiye'de yaptıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğacak kazançlarının Türkiye'de elde edilmiş sayılmaması nedeniyle uygulanan bağışıklık.
 2. (en)Exemption of exportation.
 3. (fr)Exemption d'exportation

birlik

 1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet.
 2. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
 3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet.
 4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.
 5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen.
 6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
 7. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
 8. Bölünmezliği içeren yalın bütün.
 9. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.
 10. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışsatımdışsatım bağışıklığıdışsatım çarpanıdışsatım çiftçisidışsatım çizelgesidışsatım çoğaltanıdışsatım dövizini kullanma hakkıdışsatım etiketidışsatım evidışsatım gümrük vergisidışsaldışsal biriktirimlerdışsal değerdışsal değişkendışsal ekonomik şoklarbirlikbirlik çıkarına aykırılıkbirlik duygusubirlik haline getirmekbirlik ilkesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın