düzme işlemler göstermelik işlemler ne demek?

 1. Genel satakda yapmacık durumlar yaratmak amacıyla yapılan işlemler.
 2. (en)Cross trades.

düzme

 1. Düzmek işi.
 2. Gerçek olmayan, aslına benzetilerek uydurulan, uydurma, sahte.
 3. (en)Seeming / spurious argument.
 4. (en)False.
 5. (en)Arranging.
 6. (en)Arrangement.
 7. (en)Collecting.
 8. (en)Collection.
 9. (en)Fake.
 10. (en)Forged.

düzme çıkıt imleri

 1. Bir malın çıktığı yerden başka bir yeri çıkıt olarak gösterme amacı ile kullanılan imler.
 2. (en)False signs of origin.
 3. (fr)Fauses indications d'origine

işlem

 1. Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele.
 2. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
 3. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
 4. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
 5. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi.
 6. Bir ya da birçok kümenin öğelerinden yeni bir kümenin bir öğesini türetme.
 7. Sayılar ya da simgeler üzerinde yapılan toplama, çıkarma, üstiki, kökiki (karekök), gibi uzbilimsel uygulamalar.
 8. Özdek üzerinde her türlü değişim yapma eylemi.
 9. Ham ya da ara malları ve özdekleri, fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme eylemi.
 10. (en)Banking.

göstermelik

 1. Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık.
 2. Gösterişi olan.
 3. Gerekli olduğu için değil iş olsun diye yapılan.
 4. Örnek olarak ayrılmış bulunan şey.
 5. (en)Sample.
 6. (en)Specimen.
 7. (en)Showpiece.
 8. (en)For show only.
 9. (en)Not real.
 10. (en)Scenery put up before the beginning of a shallow show.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzmedüzme çıkıt imleridüzme çıkıt yeridüzme köken adıdüzme köken imleridüzme saptamadüzme solakdüzme vergi suçlarıdüzmebazilikadüzmecedüzdüz açınıkdüz akımdüz akıma çevirmekdüz akıntıişlemlerin askıya alınmasıişlemle ilişkisi olmaişlemlemeişlemlenebilir izergeişlemleyiciişlemişlem ayrıcalığıişlem ayrılığıişlem birimiişlem dondurmaişleişleçişlekişlek caddeişlek ek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın