düşün ki ne demek?

 1. (en)Imagine that.

imagine

 1. Hayal kurmak
 2. Kafasında canlandırmak
 3. Tasavvur ve tahayyül etmek, tasarımlamak
 4. Zannetmek, farz ve tahmin etmek
 5. Kavramak, anlamak.
 6. Hayal etmek, düşlemek, düşünmek

düşün düşün boktur işin

 1. Kötü bir durumda, çıkar yol bulunamadığında söylenir.

düşün oyunu

 1. Olayların akışını, kişilerin kişiliklerini bir ana düşünceye göre düzenleyen oyun çeşidi.
 2. Bir ana düşün çevresinde geliştirilen oyun. Olay dizisi, kişiler ve konuşma örgüsü yalnızca ortaya konulmuş olan ana düşün için vardır. Sahneleme olanağı az olan bir oyun anlayışını benimser.
 3. (en)Mentol play.
 4. (en)Mental play.
 5. (fr)Piéce d'i'dée
 6. (fr)Pièce d'idée

ki

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en)That.
 10. (en)So that.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düşün düşün boktur işindüşün oyunudüşündüşünbilimdüşüncedüşüdüşücü kaliksdüşükdüşük açındırmadüşük açmdırılmışdüşünce alanının dışıdüşünce alışverişidüşünce ayrılığıdüşünce cümlesidüşünce devinimikiki bağlacıki bundanki bununki değeriki gongki içindeki içndeki kare çizelgesiki kare değerikk kk 12k antennaK asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın