düşün düşün boktur işin ne demek?

  1. Kötü bir durumda, çıkar yol bulunamadığında söylenir.

düşün

  1. Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay, fikir, ide.
  2. Düşünce, fikir.
  3. (en)Cast about.
  4. (en)Thought.

düşün ki

  1. (en)Imagine that.

düşün

  1. Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay, fikir, ide.
  2. Düşünce, fikir.
  3. (en)Cast about.
  4. (en)Thought.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düşündüşün kidüşün oyunudüşünbilimdüşüncedüşünce alanının dışıdüşünce alışverişidüşünce ayrılığıdüşünce cümlesidüşünce devinimidüşüdüşücü kaliksdüşükdüşük açındırmadüşük açmdırılmış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın