cry oneself to sleep ne demek?

 1. Ağlarken uyuyakalmak

cry

 1. Haykırmak, çığlık atmak
 2. Seslenmek
 3. Ağlamak, bağırmak
 4. Ses, nida: bağırma
 5. Ağlama
 6. Feryat
 7. Nara, avaz
 8. Yalvarma
 9. Hayvan sesi
 10. İstek

cry baby

 1. Çocuk gibi ağlayan kimse

oneself

 1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
 2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

crycry babycry downcry forcry for helpcry offcry oncry ones eyes outcry outcry out againstcrcr fonksiyonucr functioncr onlycr sınıfından fonksiyononeselfoneself ile gitmekoneself ile kendini adamakonesones bestones better halfones better selfones chief aversiononeone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın