cry ones eyes out ne demek?

 1. Hüngür hüngür ağlamak, iki gözü iki çeşme ağlamak

cry

 1. Haykırmak, çığlık atmak
 2. Seslenmek
 3. Ağlamak, bağırmak
 4. Ses, nida: bağırma
 5. Ağlama
 6. Feryat
 7. Nara, avaz
 8. Yalvarma
 9. Hayvan sesi
 10. İstek

cry baby

 1. Çocuk gibi ağlayan kimse

ones

 1. Bir tane, biri, birisi, kimse, tek
 2. Pron. birinin, nin: -nin

eyes

 1. Yargı veya fikir (örnek: "benim gözümde [fikrimce]" or "kanun gözüyle")

Türetilmiş Kelimeler (bis)

crycry babycry downcry forcry for helpcry offcry oncry oneself to sleepcry outcry out againstcrcr fonksiyonucr functioncr onlycr sınıfından fonksiyononesones bestones better halfones better selfones chief aversionones complementones daily breadones damnedestones days are numberedones level bestoneone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın