consign to perdition ne demek?

 1. Lanet etmek

lanet

 1. Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua
 2. Ters, berbat, çok kötü
 3. Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.(Ehl-i Sünnet'in ve İlm-i Kelam'ın azim imamlarından meşhur "Sa'deddin-i Teftezani", Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil "Seyyid-i Şerif-i Cürcani" gibi Ehl-i Sünnet Velcemaat'in allameleri demişler: "Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve facirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için, o şahısların nass-ı kat'i ve delil-i kat'i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan, öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki $ gibi umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur." diye "Sa'deddin-i Teftezani"ye mukabele etmişler. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: la'net)
 4. (en)Peevish.
 5. (en)Imprecatory.
 6. (en)Bleeding.
 7. (en)Curse.
 8. (en)Imprecation.
 9. (en)Damnation.
 10. (en)Malediction.

consign

 1. Vermek, teslim etmek
 2. Tevdi etmek
 3. Emanet etmek
 4. Sevk etmek
 5. Göndermek, tahsis etmek
 6. Bırakmak

consignatary

 1. Emanet ile ilgili (belirleme, görevlendirme, sevk etme)
 2. Konsinyatör

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

perdition

 1. Harap olma
 2. Cehennem azabı
 3. Lanetlenme, mahvolma
 4. Helak
 5. Ruhun mahvolması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

consignconsignataryconsignationconsignedconsigned moneyconsigned saleconsigneeconsignementconsignerconsigningconsigliereconsiderconsider againconsider badconsider equalconsider importanttoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın