lanet ne demek?

 1. Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua
 2. Ters, berbat, çok kötü
 3. Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.(Ehl-i Sünnet'in ve İlm-i Kelam'ın azim imamlarından meşhur "Sa'deddin-i Teftezani", Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil "Seyyid-i Şerif-i Cürcani" gibi Ehl-i Sünnet Velcemaat'in allameleri demişler: "Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve facirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için, o şahısların nass-ı kat'i ve delil-i kat'i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan, öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki $ gibi umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur." diye "Sa'deddin-i Teftezani"ye mukabele etmişler. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: la'net)
 4. (en)Peevish.
 5. (en)Imprecatory.
 6. (en)Bleeding.
 7. (en)Curse.
 8. (en)Imprecation.
 9. (en)Damnation.
 10. (en)Malediction.
 11. (en)Cuss.
 12. (en)Damn.
 13. (en)Execration.
 14. (en)Malison.
 15. (en)Murrain.
 16. (en)Reprobation.
 17. (en)Swearword.
 18. (en)Bloody.
 19. (en)Jinx.
 20. (en)Ruddy.
 21. (en)Cursed.
 22. (en)Damned.

lanet edici

 1. (en)Maledictory.

lanet etmek

 1. İlenmek, kötülüğünü istemek
 2. (en)Curse.
 3. (en)Damn.
 4. (en)Execrate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lanet edicilanet etmeklanet okumalanet okumaklanet olasılanet olsunlanetlemelanetlemeklanetlememeklanetlenmelanelane linelanegirlanei harablanei nermin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın