cismin karakteristiği ne demek?

  1. Bir cisim bir halka olarak düşündüğünde, bu halkanın karakteristiğı. Örneğin, C = {0,1} kümesinde + toplama işlemi 0+1 = 1 + 0 = 1 ve 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 tanımlıyalım. (•) çarpma işlemi de0•l = l•0vel•l = l olarak tanımlanırsa (C, +, •] bir cisim olur. Bucismin karakteristiği de 2 dir.
  2. (en)Characteristic of a field.

cismin cebirsel elemanı

  1. (…)

cismin cebirsel genişlemesi

  1. (…)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cismin cebirsel elemanıcismin cebirsel genişlemesicismin cebirsel kapanışıcismin genişlemesicismin sonlu genişlemesicismi natıkcismi nizarcism i azmcism i billurıcism i camidcism i delkicism i semaviciscis , trans izomerisicis activecis golgicis golgi retikulumkarakteristikkarakteristik degerkarakteristik değerkarakteristik denklemkarakteristik doğrultu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın