cinsi münasebet suçları ne demek?

 1. Cinsel suçlar.
 2. (en)Sexual offences.

cinsel

 1. Bkz. zührevi
 2. Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.
 3. Cins
 4. (en)Sexual.
 5. (en)Carnal.
 6. (en)Fleshly.

cinsi

 1. Cinsel.
 2. (en)Sexual.
 3. (en)Carnal.

cinsi cazibe

 1. Cinsel çekicilik.
 2. (en)Sexual attraction.

münasebet

 1. İlişik, ilişki, ilinti
 2. İki şey arasındaki uygunluk
 3. Sebep, vesile, gerekçe, neden.
 4. Bk. bağlılık derecesi
 5. Bk. bağıntı
 6. Bk. bağlılık
 7. İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alaka.
 8. (en)Occasion.
 9. (en)Relation.
 10. (en)Connection.

suç

 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
 2. Yasalara aykırı davranış, cürüm
 3. Yasaca cezası gösterilen eylem.
 4. (en)Wrongdoing.
 5. (en)Criminal offence.
 6. (en)Abuse.
 7. (en)Crimen.
 8. (en)Debt.
 9. (en)Infraction.
 10. (en)Misdoing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cinsicinsi cazibecinsi çoğalmacinsi dalaletcinsi latifcinsi münasebetcinsi münkariz olmuşcinsi olgunlukcinsi olgunluk yaşıcinsi terbiyecinscins adamcins adıcins cibilliyetcins cinsmünasebetmünasebet almakmünasebet emsalimünasebet kıstasımünasebet kurmakmünasebet tahlilimünasebete girmekmünasebeti düşmekmünasebeti olmakmünasebetini getirmekmünasebemünasebatmünasafamünasafatenmünasahamünasaramünasat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın