char pitch ne demek?

 1. Karakter kaydırma

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

char a banc

 1. Gezinti otobüsü, açık omnibüs

char a banc charabanc

 1. Karşılıklı uzun kanepeleri olan ve kenarları açık gezinti otobüsü.

pitch

 1. Taş döşemek (yol)
 2. Kur yapmak
 3. Akort etmek, perdesini ayarlamak (ses)
 4. Sunmak (mal)
 5. Eğimli olmak
 6. Sokaklarda satmak
 7. İnsan kulağının algıladığı biçimiyle herhangi bir notanın ses frekansı değeri.
 8. Düşmek, yalpalamak, sendelemek
 9. Ziftlemek, ziftle kaplamak
 10. Zift

Türetilmiş Kelimeler (bis)

char a bancchar a banc charabancchar colorchar leftchar rightcharchar right extendchar scalechar valuecharabanccha chachabadchabbashChabertiaChabertia ovinapitchpitch and tosspitch anglepitch attitudepitch axispitch ballpitch blackpitch circlepitch darkpitch darknesspitcairn pitpit a patpit bosspit bull terrierpit coal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın