cet ne demek?

 1. Dede, büyük baba, ata

  Nice yıl, cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya.

  Y. K. Beyatlı
 2. Bk. Erzurum taşı (II)
 3. (en)Central Europe mean Time, it is the time of the first time zone, just eastward the zero time zone, 1 hour in advance on UTC time Italy adopts CET time since 1893.
 4. (en)Computer Engineering Technology.
 5. (en)Continuing Education and Training.
 6. (en)Cisco Encryption Technology.
 7. (en)Combat Engineer Tractor.
 8. (en)Ancestor.
 9. (en)Predecessor.
 10. (en)Forerunner.
 11. (en)Progenitor.
 12. (en)Forefather.
 13. (en)Grandfather.
 14. (en)Forebear.
 15. (en)Foregoer.
 16. (en)Parent.
 17. (en)Patriarch.

cet becet

 1. Atalardan beri, soyca.

cetacea

 1. Bk. balinalar
 2. Balinalar.
 3. Memeli deniz hayvanları takımı.
 4. (la)Cetacea

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cet becetcetaceacetaceancetaceouscetaceumcetanecetane numbercetbecetceterach officinarumceteris paribuscece halice işaretice sync bayraklarıce sync flags
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın