ce sync bayrakları ne demek?

 1. (en)Ce sync flags

ce

 1. Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı, okunuşu.
 2. Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses.
 3. Seryum elementinin simgesi.
 4. (en)Conformity European A mark that is affixed to a product to designate that it is in full compliance with all applicable European Union legal requirements.
 5. (en)Common era, or in the Christian calendar, AD, anno domini in the year of our Lord.
 6. (en)Connected Entity.
 7. (en)Customer edge router A CE is part of a customer network and interfaces to a provider edge router A CE can join any set of virtual private networks Each CE connects a customer site to a PE, obtaining the VPN service for that customer site, and belongs to exactly one customer Each CE may have many configlets and may be configured by multiple SRVC service requests When using the API, a CE is implemented as an instance of the CiscoVsmBrowser::VsmCE interface.
 8. (en)Conformite Europeenne.
 9. (en)Ductile gray metallic element of the lanthanide series; used in lighter flints; the most abundant of the rare-earth group.
 10. (en)Conformite Europeene A mark that is affixed to a product to designate that it is in full compliance with all applicable European Union legal requirements.

ce

 1. Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı, okunuşu.
 2. Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses.
 3. Seryum elementinin simgesi.
 4. (en)Conformity European A mark that is affixed to a product to designate that it is in full compliance with all applicable European Union legal requirements.
 5. (en)Common era, or in the Christian calendar, AD, anno domini in the year of our Lord.
 6. (en)Connected Entity.
 7. (en)Customer edge router A CE is part of a customer network and interfaces to a provider edge router A CE can join any set of virtual private networks Each CE connects a customer site to a PE, obtaining the VPN service for that customer site, and belongs to exactly one customer Each CE may have many configlets and may be configured by multiple SRVC service requests When using the API, a CE is implemented as an instance of the CiscoVsmBrowser::VsmCE interface.
 8. (en)Conformite Europeenne.
 9. (en)Ductile gray metallic element of the lanthanide series; used in lighter flints; the most abundant of the rare-earth group.
 10. (en)Conformite Europeene A mark that is affixed to a product to designate that it is in full compliance with all applicable European Union legal requirements.

ce hali

 1. "Bir şeye göre", "Bir şey tarafından", "Bir şeyin vasfına uygun olarak", "Bir şeyin bütüniyle" gibi anlamlar veren ve -ce ekiyle yapılan isim hali : "Bence bu böyledir", "Bu herkesçe istenilen bir şeydr", "Arkadaşça muamele", "Ailece gezmeğe gittiler" gibi.
 2. (fr)Equatif

sync

 1. Ses ve hareket uyumu sağlama
 2. Ses ve hareketi eşzamanlı yapmak
 3. Senkronize etme
 4. Senkronize etmek

bayrak

 1. Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak
 2. Öncü
 3. Simge, sembol
 4. Baklagil çiçeklerinde diğerlerinden daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı.
 5. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol
 6. Hisse senedi teknik analizinde kullanılan fiyat grafiklerinde, büyük bir düşüş veya artış sonrası fiyatların kararlı bir biçimde aynı oranlarda dalgalandığını gösteren şekil.
 7. Bir ulusun, bir topluluğun veya örgütün simgesi olarak kullanılan, belli bir rengi ve biçimi olan, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş.
 8. Devletin belirli alametlerini havi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak, alem.
 9. Çekme ağlarında ağız açıklığını sağlamak amacıyla torba ağın önüne yerleştirilen konik biçimli, mantar ve kurşun yakada ayrı ayrı bulunmakta olup elle örülerek veya hazır ağlardan kesilerek çıkartılan ağ parçası.
 10. (en)Flag.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cece halice işaretice sync flagsceaceabceaccealendarcealends kalendsceanothuscc 41 banyoc 41 prosesic 97 nakliye uçağının sivil yolcu tipic bandsyncsync tracksyncanthussyncarpsyncarpoussyncategorematic expressionsyncephalussyncerus caffersynch generatorsynch pulsesynsyn stereo seçiciliğisyn stereoselectivitysynadelphussynagogue
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın