can derdine düşmek ne demek?

 1. Ölmemek için büyük çaba göstermek. Hayatta kalmak dışında bir şey düşünmemek.

can

 1. Yardımcı (could) -ebil-, yapmak imkanı olmak. (Can fiilinin gelecek zamanı yoktur, yerine will be able to kullanılır.)
 2. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
 3. Yaşama, hayat
 4. Güç, dirilik
 5. Kişi, birey
 6. İnsanın kendi varlığı, özü
 7. Gönül
 8. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 9. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
 10. Aziz, sevgili.

can acısı

 1. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı
 2. (en)Acute pain.

düşmek

 1. Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
 2. Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
 3. Yere devrilmek, yere serilmek.
 4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.
 5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.
 6. Yağmak.
 7. Vurmak, değmek, rastlamak
 8. Vakti gelmeden ölü doğmak.
 9. Sâkıt olmak, sukut etmek.
 10. Arkasından gitmek, peşini bırakmamak: “Muhatabı da olmayan gecikmiş hesapların ardına düşüyordu.” -M. Mungan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıcan alıcı bölümcan alıcı noktacan alıcı noktadancan alıcı noktaya dokunmakcan alıcılıkcaca 125ca 15 3ca 19 9ca açıklamasıderdine ortak olmakderdine yanmakderdin yoksa söylen, borcun yoksa evlenderdinden tükenmekderdini açmakderdi dilderdi maişetderdi serderdderdaderdabderdakderdarderder akapder demezder encodedder hatır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın