buzağıla ne demek?

  1. (en)[buzağı] calf.

buzağılama

  1. Buzağılamak işi.
  2. Gebelik süresi sonunda ineğin doğurması.
  3. (en)Calving.

buzağılama aralığı

  1. Birbirini izleyen iki buzağılama arasındaki süre. Gebelik süresiyle doğum-gebe kalma aralığının toplamına eşittir.
  2. Süt sığırı işletmelerinde; doğumdan-doğuma geçen süreler toplamının doğum yapan ineklerin toplamına bölünmesiyle bulunan değer. Bu değerin 400 günü aşmaması gerekir.
  3. (en)Calving interval.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buzağılamabuzağılama aralığıbuzağılama indeksibuzağılama kolaylığıbuzağılamakbuzağılamamakbuzağılarda demir eksikliği anemisibuzağıların inappetenzibuzağıların indigesyonubuzağıların sindirim bozukluğubuzağıbuzağı başlangıç yemibuzağı besisibuzağı derisibuzağı difterisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın