buzağı difterisi ne demek?

 1. Kuzu ve buzağılarda, gırtlak ve yutak mukozasının nekrozu, solunum güçlüğü, yutma güçlüğü ve toksemiyle belirgin, Fusobacterium necrophorum tarafından oluşturulan toksemik enfeksiyon, dana difterisi, nekrotik stomatitis.
 2. (en)Calf diphtheria.

buzağı

 1. Yeni doğmuş, anne sütüyle beslenen sığır yavrusu
 2. Doğumdan sütten kesilinceye kadar olan yaştaki her iki cinsiyetteki inek yavrusu.
 3. (en)Calf.
 4. (en)Fawn.

buzağı başlangıç yemi

 1. Genç buzağıların süt emme döneminde işkembenin gelişimi ve tane yemlerdeki nişastadan uçucu yağ asitleri üretimini uyarabilmek için hazırlanmış ham proteini en az % 18, metabolik enerji değeri 2.80 Kkal/kg olan karma yem.
 2. (en)Calf starter feed.

difteri

 1. Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı.
 2. Kuşpalazı
 3. (en)Diphteria.
 4. (en)Diphtheria.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buzağıbuzağı başlangıç yemibuzağı besisibuzağı derisibuzağı doğurtmakbuzağı ölüm oranıbuzağı verimibuzağıdişibuzağılabuzağılamabuza benzer şeybuza koymakbuza koyulmuşdifteridifteri tetanos aşısıdifteri tetanos boğmaca aşısıdifteriafordifterik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın