bukal bez ne demek?

 1. Bk. ağız bezi
 2. Ağız bezi.
 3. (en)Buccal gland.

ağız bezi

 1. Ağız boşluğuna açılan herhangi bir bez. Bukal bez.
 2. Nematodlarda ağız boşluğuna açılan herhangi bir bez, bukkal bez.
 3. Ağız boşluğuna açılan herhangi bir bez, bukal bez, oral bez.
 4. (en)Buccal gland, oral gland.
 5. (en)Buccal gland.
 6. (al)Munddrüse
 7. (fr)Glande buccal
 8. (la)Bucca: yanak

bukal boşluk

 1. Bk. ağız boşluğu
 2. Ağız boşluğu.
 3. (en)Buccal cavity.

bukal uygulama

 1. Ağız yoluyla verilen herhangi bir ilaç veya madde.
 2. (en)Buccal introduction.

bez

 1. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
 2. Pamuktan, düz dokuma.
 3. Herhangi bir cins kumaş.
 4. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma.
 5. Gelişigüzel kumaş parçası, çaput.
 6. Kumaş veya dokumadan yapılmış.
 7. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ.
 8. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş bir hücre (tek hücrelibez) ya da özelleşmiş hücreler topluluğu (çok hücrelibez). Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgıbezleri: ekzokrinbezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgıbezleri: endokrinbezler), salgılarını tek kanalla boşaltan basitbezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinarbezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşikbezler (bileşik rübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinarbezler), salgılarını sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz) ya da daha sıvı salgılı (seröz)bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.
 9. Salgı yapan özelleşmiş hücre veya hücreler topluluğu, glandula.
 10. Hlk. Sığır gövde etinde, boyun yan kaslarından yapılan pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bukal boşlukbukal uygulamabukalbukalemunbukalemungillerbukalemunlaşmakbukalemunlukbukabukağıbukağı vurmakbukağılamabukağılamakbukbezbez alırsan mısırdan , kız alırsan asildenbez ayağıbez ayakkabıbez bağlamakbez bağlantıbez bebekbez ciltbez ciltlibez dokubebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortune
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın