budunalp ne demek?

 1. Halk kahramanı.
 2. (bkz. budun)
 3. Budun-alp.

halk

 1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
 2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
 3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
 4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
 5. Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
 6. Aydınların dışında kalan topluluk.
 7. Yaratma.
 8. Penisin kabuklanması.
 9. Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadoluhalkı gibi).
 10. Boğaz.

budun

 1. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim.
 2. Millet.
 3. Asil soydan gelen Oğuzlar.
 4. Halk, kavim, ahali.
 5. Ulus.
 6. (en)Nation.
 7. (en)Tribe.
 8. (en)People kavim.
 9. (en)Nation ulus.
 10. (en)Millet.

budunal

 1. Budun-al.

budun

 1. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim.
 2. Millet.
 3. Asil soydan gelen Oğuzlar.
 4. Halk, kavim, ahali.
 5. Ulus.
 6. (en)Nation.
 7. (en)Tribe.
 8. (en)People kavim.
 9. (en)Nation ulus.
 10. (en)Millet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

budunalbudunbudun bencilliğibudun betimcibudun betimibudun bilimcibudu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın